/Jak przygotować kombajn do sezonu żniwnego?
Jak przygotować kombajn do żniw

Jak przygotować kombajn do sezonu żniwnego?

Sezon żniwny zbliża się coraz bardziej. Dlatego powinniśmy zadbać o odpowiednie przygotowanie kombajnu do zbiorów. Dzięki sprawdzeniu stanu naszej maszyny, przeprowadzeniu odpowiedniego serwisu i ewentualnej wymiany zużytych części, znacząco minimalizujemy ryzyko nagłych awarii i przestojów podczas pracy. Nieplanowany przestój, to nie tylko nerwy i walka z czasem podczas żniw, ale często także znaczące straty finansowe. Jak dobrze przygotować kombajn do żniw by uniknąć przykrych niespodzianek?

Kombajny zbożowe to maszyny, które pracują w specyficznych warunkach. Czas pracy jest w miarę krótki (ok. 2-3 tygodni w roku), ale bardzo intensywny. Do tego dochodzą duże obciążenia i wysoka temperatura. Przez te czynniki bardzo często dochodzi do usterek podzespołów. Całkowite wykluczenie awarii w maszynach żniwnych jest bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Jednak odpowiedni przegląd i serwis kombajnu przez rozpoczęciem sezonu może znacznie obniżyć wystąpienie niektórych z nich.

Powinniśmy pamiętać, że przegląd przed żniwami należy przeprowadzić w każdym kombajnie. Niezależnie od jego wieku i stanu. Każda maszyna przed rozpoczęciem swojej pracy powinna zostać odpowiednio przygotowana. Nieodpowiednio przygotowany kombajn może być źródłem szkód finansowych, czy strat w jakości omłotu zbóż i cennego czasu.

Od czego zacząć?

Na początku powinniśmy sprawdzić czy nasza maszyn została dobrze oczyszczona po poprzednim sezonie. Jeśli ten etap mamy za sobą, przystępujemy to kontroli poszczególnych podzespołów. Przeglądamy i wymieniamy zużyte części oraz dokładnie sprawdzamy punkty do smarowania maszyny. Odpowiednie nasmarowanie: przegubów, łożysk, prowadnic czy sworzni, zmniejsza tarcie podczas pracy. Dzięki czemu zmniejszamy ryzyko zatarcia.

Podczas przeglądu kombajnu, należy pamiętać o sprawdzeniu wszystkich zabezpieczeń i zawleczek. Czy wszystkie podzespoły maszyny są kompletne i odpowiednio zamontowane.

Części do kombajnów New Holland

Przegląd zespołu żniwnego

By żniwa przebiegały sprawnie i bez większych problemów, należy wymienić zużyte części w zespole żniwnym. Uszkodzone lub stępione nożyki wymieniamy na nowe. Sprawdzamy stan bagnetów i jeśli jest taka potrzeba, przeprowadzamy regulację zespołu tnącego.

Bardzo ważna jest też kontrola podajników ślimakowych, łańcuchów oraz pasów. Sprawdzamy ich stan techniczny, naprawiamy uszkodzone elementy, a połamane łopatki łańcucha podajnika wymieniamy na nowe. Zużyte pasy również powinniśmy wymienić – dzięki temu minimalizujemy ryzyko uszkodzenia kół pasowych i układów napędowych. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na stan kół zębatych, które pracują z łańcuchami.

Przegląd zespołu młócącego

W przypadku podzespołów do młócenia, powinniśmy zwrócić uwagę na stan techniczny bębna, wytrząsaczy, klepiska czy układu napędowego i zawieszenia. Zużyte lub uszkodzone cepy wymieniamy na nowe. Sprawdzamy stan poziomowania klepiska i elementów mocujących. Wszystkie prace powinniśmy wykonać dokładnie i w miarę precyzyjnie. Poprawnie przygotowany kombajn do żniw, zapobiega niepotrzebnym przestojom i straty czasu.

Dodatkowo powinniśmy skontrolować stan wszystkich przyłączy hydraulicznych. Sprawdzamy czy nie ma nigdzie wycieków oleju i czy cały układ hydrauliczny jest szczelny.

Stan techniczny silnika kombajnu

W przypadku silnika, bardzo ważna jest wymiana oleju i filtrów w odpowiednim czasie. Olej spełniający odpowiednie normy oraz filtry wysokiej jakości wydłużają żywotność silnika i jego podzespołów. Oprócz tego sprawdzamy także stan układu paliwowego, układu chłodzenia i smarowania. Powinniśmy skontrolować ich szczelność i w razie potrzeby dokonać niezbędnych napraw lub wymiany części na nowe.

Oczywiście przegląd kombajnu jest o wiele bardziej skomplikowany. Należy pamiętać o bezpieczeństwie, dokładności i stosowaniu sprawdzonej jakości części do kombajnu. Przebieg żniw w dużym stopniu zależy od odpowiedniego przygotowania kombajnu przed rozpoczęciem pracy w polu.