/Filtr hydrauliczny – jaka jest jego rola?
Rola filtra hydraulicznego

Filtr hydrauliczny – jaka jest jego rola?

Filtr hydrauliczny ma istotne zadanie w układzie hydraulicznym. To dzięki niemu mamy pewność, że do naszych układów nie dostają się pyły i odpady eksploatacyjne. Filtr hydrauliczny zapewnia poprawne działanie układu, a stosowanie odpowiednich filtrów i wymiana „na czas” obniża ryzyko nagłych awarii i przestojów podczas pracy.

Układy hydrauliczne są w fazie ciągłego rozwoju. Pod wpływem coraz wyższych wartości ciśnienia w układzie i coraz większej liczby, coraz krótszych cykli zwiększają się siły oddziaływające na podzespoły. Te z kolei zużywają się, zwiększając w ten sposób poziom szkodliwych zanieczyszczeń w oleju, co może spowodować awarię układu. Aby olej zachował wszystkie swoje właściwości w przewidywanym okresie i zagwarantował trwałość i wydajność układu hydraulicznego, filtracja musi być skuteczna i całkowicie niezawodna.

Podstawowa funkcja filtra hydraulicznego polega na zatrzymaniu wszystkich cząstek, które mogłyby powodować zatarcia podzespołów układu hydraulicznego takich jak: pompa, rozdzielacze, siłowniki i silnik
hydrauliczny. Konieczne jest, aby filtr był w stanie zgromadzić całość cząstek, które będą zbierały się do kolejnej wymiany. Wyróżniamy dwa rodzaje cząstek: odpady eksploatacyjne i pyły.

Ogólny schemat układu hydraulicznego

Filtry Hydraulliczne